Drie koren

koor wies philips 054

Het Larens Vrouwenkoor Octimbre is een gezellige, maar ook ambitieuze groep van ca. 6-8 vrouwen, die twee keer per maand repeteert. Er worden regelmatig concerten gegeven in of buiten Laren. Het is een zelfstandig koor en dus niet aan een kerk verbonden en zingt zowel sacrale als profane muziek. Eén van de sterke punten van het koor is het repertoire. Het lukt altijd weer om prachtige muziek te vinden die door het vrouwen-kleinkoor met passie wordt uitgevoerd. Een grotere veelzijdigheid is niet mogelijk. Het programma bestaat uit de hoogtepunten van de koormuziek door de eeuwen heen. Dirigent is Ton Philips. Piano en orgel worden bespeeld door Annemieke Jussen. Contactpersoon is Anneke Schippers. (035 – 628 38 13) Repetities: Zaterdag 10-12 in Laren (NPB)

Er is plaats voor enkele enthousiaste sopranen en alten.
Om in te stromen moet je thuis willen/kunnen studeren.
Ervaar de unieke dynamiek van kleinschalige koorzang.

voices needed

De dirigent wil de groep graag uitbreiden en de kwaliteit van het koor verbeteren

Als je serieus interesse hebt neem dan contact op en kom (gratis) een keer repeteren met ons.
Repetities in NPB of Zangstudio Laren op zaterdag van 10 tot 12:

19 augustus Zangstudio

2 sept. Octimbre Zangstudio

23 sept. Octimbre en schola Psittacus NPB

7 okt. Octimbre in Zangstudio

18 okt. Vredeskerk Amsterdam Octimbre, schola Psittacus, Jacques, Nico, Canticum Anglicum, Annemieke

4 nov. Octimbre in Zangstudio.

18 nov. Octimbre en schola Psittacus, Jacques en Nico, Annemieke

25 nov. repetitie    o p t i e   nader bericht volgt.

9 dec. GENERALE  Johanneskerk Laren 10:00 uur

15 dec. K E R S T C O N C E R T   19:30  Johanneskerk Laren

vrijdag 15 december
KERSTCONCERT LAREN 2017
19:30 Johanneskerk Laren.

Larens Vrouwenkoor Octimbre
Leden van Schola Psittacus
Canticum Anglicum Amsterdam

Elma van den Dool, sopraan
Annemieke Jussen, piano

Muzikale leiding:

Marga Schoutens en Ton Philips

Kaartverkoop € 12 via 035 – 621 16 15
of info@zingeninlaren.nl

U bent van harte welkom bij dit mooie kerstconcert.

V r i e n d e n   v a n   L a r e n s  V r o u w e n k o o r  O c t i m b r e

Het koor is op zoek naar (meer) goede vrienden (donateurs) Je kunt vriend worden vanaf € 25 per jaar. Dan krijg je € 2,50 korting op een concertkaartje. Met je donatie help je de kleinschalige koorzang in Laren. (voor een klein koor is het lastig om het hoofd boven water te houden) Bedrijven kunnen sponsoren met een naamsvermelding in het programmaboekje. (of met vermelding en logo op deze site)

P r o j e c t k o o r   L a   V o c E  is een vocaal ensemble dat zich richt op vierstemmige koormuziek SATB. Leden van Octimbre en La VocE studeren thuis de koorwerken in zodat er intensiever gerepeteerd kan worden. Het Nieuw Larens Vrouwenkoor en La VocE worden begeleid door Annemieke Jussen:

IMG_2470 B i j n a   W e e k e n d k o o r

Het Bijna Weekendkoor is het gezelligste koor van Laren. Twee keer per maand (meestal de eerste en derde vrijdag) komen we ‘ s middags om 16:00 bij elkaar om het weekend zingend te beginnen. Locatie: Velthuijsenlaan 17 Laren. We zingen musical, Nederlands, gospels, een klein beetje klassiek, Engelse en Ierse liedjes, pop> allerlei leuke en niet te moeilijke nummers. In de pauze is er wat lekkers bij de thee! Na de zomervakantie zijn er heel leuke nieuwe koorleden bijgekomen. Super! Het Bijna Weekendkoor is gegroeid en is gezelliger dan ooit! Je geeft je op voor 4 maanden (sept/dec. en jan/april) Op de eerste bijeenkomst betaal je het volledige lesgeld. (in een gesloten envelop met je naam erop.)  Ben je nieuw dan mag je de eerste keer gratis. En betaal je de resterende zangmiddagen op je tweede koormiddag.

De deelnamekosten zijn in 2017 € 10 per keer. Je betaalt  dit bedrag vooraf, aan het begin van het nieuwe seizoen. Als je er niet bent stuur je een mailtje aan de koorleider.

We zingen meestal de eerste en derde vrijdag van de maand. vrijdag 16:00 – 17:30 in NPB Laren)

Repetitiedata:

1 en 15 september
6 en 20 oktober
3 en 17 november
1 en 8 december

Nog veel meer nieuwe zangers en zangeressen zijn van harte welkom Bel of mail even van tevoren.

naamloos (44)

Repetitieruimte: NPB Laren.