Drie koren

K e r s t c o n c e r t   2 0 1 7   g e s l a a g d ! !

Octimbre, Canticum Anglicum, Schola Psittacus
Elma van den Dool, sopraan, Annemieke Jussen, piano

Muzikale leiding: Marga Schoutens en Ton Philips

koor wies philips 054

Larens Vrouwenkoor Octimbre

Ontdek het plezier van kleinschalig zingen!

Het Larens Vrouwenkoor Octimbre is een gezellig, maar ook ambitieus groepje vrouwen, dat twee keer per maand repeteert. Er worden regelmatig concerten gegeven. De dames zingen zowel sacrale als profane muziek.
Eén van de sterke punten van het koor is het repertoire. Het lukt altijd weer om prachtige muziek te vinden die door het vrouwen-kleinkoor met passie wordt uitgevoerd. Een grotere veelzijdigheid is niet mogelijk.
Het programma bestaat uit de hoogtepunten van de koormuziek door de eeuwen heen. Dirigent is Ton Philips. Piano en orgel worden bespeeld door Annemieke Jussen. Contactpersoon is Anneke Schippers. (035 – 628 38 13) Repetities: Zaterdag 10-12 in Eemnes.

Er is plaats voor enkele enthousiaste zangeressen. (sopranen en alten.)
Om in te stromen moet je thuis willen/kunnen studeren.
Ervaar de unieke dynamiek van kleinschalige koorzang.

voices needed

De dirigent wil de groep graag uitbreiden en de kwaliteit van het koor verbeteren

Als je serieus interesse hebt neem dan contact op en kom (gratis) een keer repeteren met ons.
Repetities op zaterdag van 10 tot 12:

20 januari

3 en 17 februari

3 en 17 maart

7 en 21 april

5 en 19 mei

 

V r i e n d e n   v a n   L a r e n s  V r o u w e n k o o r  O c t i m b r e

Het koor is op zoek naar (meer) goede vrienden (donateurs) Je kunt vriend worden vanaf € 25 per jaar. Dan krijg je € 2,50 korting op een concertkaartje. Met je donatie help je de kleinschalige koorzang in Laren. (voor een klein koor is het lastig om het hoofd boven water te houden) Bedrijven kunnen sponsoren met een naamsvermelding in het programmaboekje. (of met vermelding en logo op deze site)

P r o j e c t k o o r   L a   V o c E  is een vocaal ensemble dat zich richt op vierstemmige koormuziek SATB. Leden van Octimbre en La VocE studeren thuis de koorwerken in zodat er intensiever gerepeteerd kan worden. Het Nieuw Larens Vrouwenkoor en La VocE worden begeleid door Annemieke Jussen:

IMG_2470 B i j n a   W e e k e n d k o o r

Het Bijna Weekendkoor is het gezelligste koor van Laren. Twee keer per maand (meestal de eerste en derde vrijdag) komen we ‘ s middags om 16:00 bij elkaar om het weekend zingend te beginnen. Locatie: Velthuijsenlaan 17 Laren. We zingen musical, Nederlands, gospels, een klein beetje klassiek, Engelse en Ierse liedjes, pop> allerlei leuke en niet te moeilijke nummers. In de pauze is er wat lekkers bij de thee! Na de zomervakantie zijn er heel leuke nieuwe koorleden bijgekomen. Super! Het Bijna Weekendkoor is gegroeid en is gezelliger dan ooit! Je geeft je op voor 4 maanden (sept/dec. en jan/april) Op de eerste bijeenkomst betaal je het volledige lesgeld. (in een gesloten envelop met je naam erop.)  Ben je nieuw dan mag je de eerste keer gratis. En betaal je de resterende zangmiddagen op je tweede koormiddag.

De deelnamekosten zijn in 2018 € 10 per keer. Je betaalt  dit bedrag vooraf, aan het begin van het nieuwe seizoen. Als je er niet bent stuur je een mailtje aan de koorleider.

We zingen meestal de eerste en derde vrijdag van de maand. vrijdag 16:00 – 17:30.

Repetitiedata:

5 en 19 januari

2 en 16 februari

2 en 16 maart

6 en 20 april

mei: 4 en 18 (nog te bespreken)

Nog veel meer nieuwe zangers en zangeressen zijn van harte welkom Bel of mail even van tevoren.